Свети Архијерејски Сабор

Свети Архијерејски Сабор сачињавају сви епархијски архијереји под председништвом Патријарха. Свети Архијерејски Сабор, као највише јерархијско представништво, црквенозаконодавна је власт у пословима вере, богослужења, црквеног поретка и унутрашњег уређења Цркве, као и врховна судска власт у кругу своје надлежности (Устав Српске Православне Цркве члан 69 т. 28).