Свети Архијерејски Синод

Члан 58 Устава Српске Православне Цркве: Свети Архијерејски Синод састављају Патријарх, као председник, и четири епархијска Архијереја као чланови. Чланове Светог Архијерејског Синода бира Свети Архијерејски Сабор на две године, и то сваке године по двојицу. Седнице Светог Архијерејског Синода одржавају се у ужем саставу са 2 члана под председништвом Патријарха и у ширем саставу, са пуним бројем чланова. Чланови Светог Архијерејског Синода имају право на путне трошкове и дневнице кад су на раду.

Члан 59: Свети Архијерејски Синод је највиша извршна (управна и надзорна), као и судска власт у свом делокругу (члан 70 т. 35). Свети Архијерејски Синод одлучује, под председништвом Патријарха, о редовном и ванредном сазиву Светог Архијерејског Сабора.

Делокруг Светог Архијерејског Синода, члан 70: Свети Синод, по својој надлежности, која је обележена у члану 59 овог устава:

1. Одржава догматско и канонско јединство и сталну везу са осталим Православним Црквама;
2. Чува и брани чистоту учења Православне Цркве о вери и моралу, сузбија свако неправилно учење, верске и моралне предрасуде, празноверице и штетне обичаје.
3. стара се о ширењу православне вере и руководи пословима унутрашње и спољашње црквене мисије;
4. стара се о зближењу и уједињењу хришћанских Цркава;
5. оцењује, одобрава и према нахођењу награђује уџбенике веронауке и књиге верске садржине уопште;
6. бди над животом и радом богословских и монашких школа, установа и завода за спремање и васпитавање кандидата за све црквене службе; бира наставничко и васпитачко особље, и стара се за њихову спрему, поставља га и разрешава од дужности;
7. стара се за унапређење црквене књижевности; бира стипендисте за изучавање појединих предмета и одређује награде за писце;
8. бира уредника и управља службеним листом Српске Православне Цркве и другим званичним издањима;
9. руководи пословима око превода и издавања Светог Писма, дела Светих Отаца и радова васељенских помесних црквених Сабора;
10.бди да се Свете тајне најтачније врше и одржава благољепје, правилност и једнообразност у вршењу црквеног богослужења;
11. оцењује и издаје богослужбене књиге и њихове преводе;
12. оцењује и одобрава израду икона за црквену и приватну употребу;
13. издаје упутства за градњу светих храмова и манастира;
14. даје упуства за израду црквених утвари, одежда и осталих црквених потреба;
15. стара се о једнообразности и усавршавању црквеног појања, оснива и надзирава појачке школе;
16. стара се о чувању светих моштију светаца, о иконама и о другим свештеним предметима.
17. стара се о црквеној уметности, црквеним уметничким споменицима, старинама и црквеним музејима;
18. даје објашњење о прописима у спорним питањима о црквеном браку, и штити светињу црквеног брака;
19. води бригу о црквеним добротворним и васпитним заводима и установама;
20. води надзор над радом Архијереја;
21. води бригу о удовим епархијама и поставља администраторе епархија;
22. даје чин архимандрита и напрсни крст протојерејима, на писмени образложен предлог епархијског Архијереја;
23. рукује црквеним фондовима и задужбинама (закладама) које су његовој управи поверене;
24. стара се  да се однос Цркве  и државе и интерконфесионални односи у смислу закона тачно и без штете за Православну Цркву одржавају,
25. припрема дневни ред и спрема предлоге за Свети Архијерејски Сабор и извршава његове одлуке;
26. образује одборе (секције) стручних лица ради припремања градива за рад свој и Светог Архијерејског Сабора;
27. бира у споразуму са Патријархом чиновнике и канцеларијско особље своје и Великог црквеног суда;

28. предлаже на одобрење Светом Архијерејском Сабору свој пословник;
29. расправља све сукобе о надлежности црквенојерархијских власти, уколико овим Уставом није друкчије наређено;
30. води врховни надзор над радом удружења свештенства мирског и монашког реда, као и свих других удружења која раде на корист вере и православне Цркве;
31. проучава извештај Великог црквеног суда и спроводи га Светом Архијерејском Сабору с мишљењем и предлогом;
32. подноси годишњи извештај о свом раду Светом Архијерејском Сабору;
33. коначно решава о оснивању, спајању и раздруживању манастира;
34. врши и све друге послове по овом Уставу који му Свети Архијерејски Сабор нарочито повери;
35. Суди у првој инстанци:
а) међусобне несугласице Архијереја;
б) канонске кривице Архијереја;
в) дисциплинске, службене кривице својих органа и пресуђује њихове размирице;
г) у последњој инстанци дисциплинске кривице наставног особља духовних школа.
 

СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Председник:
Патријарх српски г. Порфирије

Чланови:
Митрополит црногорско-приморски г. Јоаникије
Eпископ сремски г. Василије
Епископ бачки г. Иринеј
Епископ зворничко-тузлански г. Фотије

Чланови заменици:
Митрополит дабробосански г. Хризостом
Епископ крушевачки г. Давид

Главни секретар Светог Архијерејског Синода
Архимандрит Нектарије (Ђурић),
сабрат придворног братства Патријаршијског двора и духовник при храму Светог Марка у Београду